Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Recordjaar voor Belgische autoverkoop. In 2019 werden in ons land 550.000 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is het hoogste aantal sinds 2011. Er werden 371 auto’s meer verkocht dan in 2018. Deze cijfers zijn opmerkelijk, want men voorspelde eerder een daling van de verkoop. Onder meer omdat veel particulieren twijfelen over de beste aandrijving (benzine, diesel, elektrisch of hybride).

Bedrijfswagens en SUV’s. Een verklaring voor de sterke verkoopcijfers moet vooral gevonden worden in het succes van bedrijfswagens (die massaal worden aangeboden via een cafetariaplan of mobiliteitsbudget). Het aandeel van bedrijfswagens in de totale Belgische autoverkoop bedraagt maar liefst 57 %. Er is ook de populariteit van SUV’s: in 2019 koos bijna 40 % voor zo’n terreinwagen.

Onze automobielindustrie presteert goed. De totale omzet steeg in 2019 met 6 % en de werkgelegenheid bleef stabiel, vooral door sterke prestaties van assemblagefabrieken Volvo Cars en Audi. De toeleveranciers kregen echter rake klappen en draaiden 20 % minder omzet tegenover 2018. Ze hebben sterk te lijden onder de globale crisis in de auto-industrie.

Globale auto-industrie sputtert. De globale autoverkoop kende in 2019 een terugval van 5 %. Dat is te wijten aan de algemene crisis van de auto-industrie, veroorzaakt door een cocktail van lagere economische groei en grote, disruptieve veranderingen (elektrificatie en digitalisering). Voor werknemers in de auto-industrie was 2019 een rampzalig jaar. Wereldwijd gingen 80.000 jobs verloren, vooral in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 2020 belooft niet meteen beterschap.