Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het verhaal. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceerde onlangs nieuwe cijfers over werkbaar werk op de Vlaamse arbeidsmarkt. En die zijn niet rooskleurig. In 2019 heeft amper 49,6 % van de werknemers een werkbare job. Dat is het laagste percentage sinds het begin van de metingen in 2004.

Stress en werkdruk. Vier factoren bepalen de werkbaarheid van je job: voldoende leermogelijkheden, genoeg motivatie, een evenwichtige werk-privébalans en een aanvaardbaar stressniveau. Vooral op dit laatste punt wordt slecht gescoord. De toegenomen stress en werkdruk zijn de hoofdoorzaken van de dalende werkbaarheid.

Oorzaken. De krapte op de arbeidsmarkt en niet-ingevulde vacatures, zorgen voor een tekort aan personeel en voor een hoge werkdruk. Een probleem dat wij in onze metaalsectoren goed kennen (zie bijvoorbeeld UmicoreVolvo Cars en Daikin). Er wordt ook veel flexibiliteit gevraagd van werknemers. Non-stop prikkels via smartphones en andere elektronica zijn een bijkomende bron van stress.

Metaalindustrie. Uit de cijfers blijkt dat 48 % van de metaalwerknemers werkbaar werk heeft. Ook dat is het laagste percentage sinds 2004. 52 % heeft dus aan één of meerdere knelpunten te hebben. 34 % ondervindt werkstress-klachten (een stijging met 7 % sinds 2013). Voor 37 % ligt de werkdruk te hoog en 28 % zegt zich eigenlijk niet zo goed te voelen in zijn job. Meer dan één op vijf omschrijft zijn arbeidsorganisatie als problematisch.

En nu? De cijfers tonen aan dat de huidige inspanningen tekortschieten. We moeten alsmaar langer werken, maar zonder werkbare jobs is dat zeer moeilijk. Op korte termijn wil het ABVV dat werkbaar werk een topprioriteit wordt voor de nieuwe regeringen én voor de inspectiediensten. In plaats van besparingen in werkbaar werk, is er nood aan bijkomende investeringen.