Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Together at work. In oktober lanceerde IndustriALL Europe haar ‘together at work’-campagne. De Europese industrievakbond wil daarmee het belang van sterke vakbonden en sociaal overleg onder de aandacht brengen. Slagkrachtige vakbonden zorgen immers voor betere loons- en arbeidsvoorwaarden. Dat is niet alleen goed voor de werknemer maar ook voor de economie en de samenleving in haar geheel.

Sectoraal overleg. In het kader van haar campagne heeft IndustriALL nu een nieuw document uitgebracht, waarin ze dieper ingaat op de concrete voordelen van sectorale collectieve onderhandelingen. Sectoraal overleg is niet alleen zeer kosteneffectief (ze vat een hele groep bedrijven in één keer, de onderhandelaars zijn professionals, …), ze creëert ook vertrouwen en stabiliteit tussen werkgevers en werknemers. Bovendien vermijdt ze ongelijkheid tussen bedrijven en conflicten in bedrijven. Een win-winsituatie voor iedereen dus.