Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sterkste schouders, zwaarste lasten. Arbeid & Milieu en FairFin onderzochten hoe we de noodzakelijke klimaattransitie kunnen financieren. Sociale rechtvaardigheid en betrokkenheid van het middenveld (vakbonden, milieubeweging, armoedeverenigingen, …) zijn daarbij essentieel. Alleen wanneer de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, heeft de transitie kans op slagen.

Green New Deal. De financiële sector – met onder meer de centrale banken - zal mee haar verantwoordelijkheid moeten opnemen. De overheid moet een sterk regelgevend kader scheppen en groene investeringen stimuleren. Publiek-private samenwerking en financiering kan nog veel meer gestimuleerd worden. En de vruchten van deze investeringen dienen niet alleen door de private sector maar ook door de maatschappij geplukt worden. Kortom: we hebben nood aan een heuse ‘Green New Deal’. Check hier het volledige onderzoek.