Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De sociale zekerheid van morgen. Dat was het thema van een studiedag die het ABVV op 19 november organiseerde. Diverse experten, academici en ABVV-vertegenwoordigers dachten na over hoe we onze sociale zekerheid kunnen versterken. Dat is zeker nodig, want vandaag stellen we vast dat ons sociaal stelsel voortdurend (en bewust) wordt uitgehold, waardoor honderdduizenden mensen uit de boot vallen. Lees er de laatste Armoedebarometer maar eens op na: 680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede.

Pistes voor een duurzame sociale bescherming. Als ABVV stellen we tien concrete maatregelen voor om onze sociale zekerheid te versterken. We pleiten o.m. voor een rem op flexi-jobs en voor een beperking op de wildgroei aan alternatieve verloningsvormen, waarop nauwelijks sociale bijdragen worden betaald. RSZ-vrijstellingen en kortingen moeten ook sterker gekoppeld worden aan doelstellingen, bijvoorbeeld inzake duurzame jobcreatie. Een sterke sociale zekerheid is essentieel, daar blijven wij op hameren. #AltijdBeschermd