Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het verhaal. In staalbedrijf Aperam – waar zo’n 1.200 mensen werken – hebben vakbonden en directie een cao gesloten voor de periode 2019-2020. Het waren stevige en lange onderhandelingen, maar het resultaat mag gezien worden. De cao voorziet o.m. in een bruto loonsverhoging van 1,1 % en in maatregelen voor meer werkbaar werk.  

Extra aandacht voor oudere werknemers. Opvallend is dat het akkoord heel wat zaken bevat om oudere werknemers langer aan de slag te houden. Zo krijgen arbeiders die in wisselende ploegen of ’s nachts werken vanaf 56 jaar extra verlofdagen (een deel betaald en een deel onbetaald). En wie op het einde van zijn loopbaan overschakelt naar een deeltijdse tewerkstelling, krijgt bovenop de RVA-premie nog een gelijkaardige premie van de werkgever.

Werkbaar werk. Rohnny Champagne – provinciaal voorzitter van ABVV-Metaal Limburg – is tevreden met het resultaat: “Ik ken weinig mensen die vrijwillig willen doorwerken tot de leeftijd van 65 jaar, al helemaal niet in bedrijven die volcontinu werken. Na 35 of 40 jaar begint dat zeer zwaar te wegen. Vandaar dat we al in de vorige cao zijn begonnen met het uitwerken van maatregelen die werknemers moeten verleiden om langer te blijven. Die lijn wordt nu doorgetrokken. Enkel door meer werkbaar werk kunnen onze mensen langer aan de slag blijven.”