Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Afgedankte batterijen. Op de site van Umicore in Olen staat sinds kort een batterij-container. Daarin zitten 48 lithium-ionbatterijen afkomstig uit Renault Kangoos. Samen leveren die batterijen een vermogen van 1,2 megawatt (de helft van een klassieke windturbine). De installatie doet dienst als buffer om het elektriciteitsnet in ons land in evenwicht te houden.

Levensduur verlengen. In België is dit het eerste energie-opslagsysteem waarbij afgedankte batterijen een tweede leven krijgen. Een batterij in een elektrische auto wordt na ongeveer tien jaar vervangen. Daarna is ze rijp voor recyclage. Maar door de batterij eerst nog een andere toepassing te geven, kan haar levensduur met tien jaar verlengd worden. Een mooie toepassing van de circulaire economie.

Groene stroom opslaan. De batterij-installatie is een gezamenlijk initiatief van Engie en Umicore. Momenteel is de technologie nog nieuw en de toepassing kleinschalig. In de toekomst moet een grotere schaal mogelijk worden. Het opslaan van stroom afkomstig van windmolens en zonnepanelen zal steeds belangrijker worden.