Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

#UnitedforClimate. Begin oktober ontmoetten veertig sociale- en milieuorganisaties (waaronder het ABVV) elkaar op de Rainbow Warrior, het legendarische Greenpeace-schip dat momenteel in de haven van Antwerpen ligt. Ze presenteerden er hun visie op een rechtvaardig klimaatbeleid, die steunt op vijf pijlers: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, klimaatneutrale huisvesting en hernieuwbare energie voor iedereen, sterk openbaar vervoer en een eerlijke, duurzame industriële transitie.

Leestip voor een progressief klimaatbeleid. Denktank Minerva heeft een nieuw boek uit, met de welluidende titel: klimaat en sociale rechtvaardigheid. 24 experten leggen in 19 hoofdstukken uit dat ecologische en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan. Meerdere hoofdstukken zijn gratis te downloaden via de website. Verplichte lectuur voor iedereen die – voorbij de waan van de dag – wil nadenken over de grootste uitdaging van onze tijd.