Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Digitaal moet sociaal! Onze economie zit in een digitale stroomversnelling. Automatisering, digitalisering en robotisering zijn overal – ook in onze metaalbedrijven. Als ABVV-Metaal volgen we deze evoluties van zeer nabij op. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat technologische vooruitgang ook resulteert in sociale vooruitgang!

SERV-event ‘Shaping the Digital Future’. Op donderdag 3 oktober organiseerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een groots event over digitalisering. Overheden, vakbonden en werkgevers bespraken er de toekomst van werk en van het sociaal overleg. ABVV-Metaal was aanwezig en zag er o.m. Caroline Segers – onze hoofddelegee op Daikin – aan bod komen in verschillende filmpjes over de impact van digitalisering op de werkvloer. De uitgewerkte visie van de SERV over digitalisering lees je hier.

BTB en ABVV Metaal lanceren gezamenlijke visie op ‘digitalisering’. Beide vakcentrales organiseerden op 7 oktober een studiedag over digitalisering in de metaal- en transportsectoren. Verschillende experts belichtten diverse aspecten van de recente technologische ontwikkelingen en hun sociale gevolgen. Een uitgebreid verslag lees je binnenkort in De Nieuwe Werker (check hier alvast ons filmpje). Op het einde van de dag keurden de BTB- en ABVV Metaal-bestuurders unaniem onze ‘gemeenschappelijke verklaring voor een inclusieve en mensgerichte digitalisering’ goed!