Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie: een industriële revolutie gebasseerd op digitale technologieën, een circulaire economie en hernieuwbare bronnen.

Zoals elke industriële revolutie kan Industrie 4.0 zorgen voor positieve en/of negatieve effecten. Een stijging van de productiviteit, een meer op maat gemaakte productie, veiligere jobs, een re-lokalisatie van jobs, controle van industriële processen gedurende de ganse keten ... aan de ene kant. De verdwijning van (routine)jobs in de industrie, een grotere controle van de werknemers/burgers, een toename van de precarisering van de jobs, een permanente evaluatie en opvolging van werknemers/burgers, een verdere flexibilisering van de werktijd ... anderzijds.

Industrie 4.0 is geen 'of'-verhaal. Het is een 'en'-verhaal. Zoals elke industriële revolutie brengt ze bedreigingen en mogelijkheden mee. 

Wat betekent die digitalisering en automatisering nu voor de vakbond? Hoe gaan we hier best mee om? We vroegen het aan Bart Verlinden (Siris), Marc Pottelancie (ABVV-Metaal), Rohnny Champagne (ABVV-Metaal) en Ortwin Magnus (ABVV-Metaal).