Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

7,5 % van alle jobs in België is circulair. Dat blijkt uit een analyse van de Koning Boudewijnstichting. In absolute cijfers zijn dat 262.000 banen die concreet bijdragen tot een kringloopeconomie. Denk aan de productie van hernieuwbare energie, herstel en onderhoud van producten, recyclage, … . Het is de eerste keer dat deze oefening werd gemaakt voor ons land. Ze stelt ons in staat om de evolutie in de circulaire tewerkstelling de komende jaren op te volgen.

Drie types circulaire jobs. De studie onderscheidt drie soorten circulaire jobs: primair werk (bv. recyclage- en reparatiesector), ondersteunend werk (bv. ontwikkeling van circulaire technologie en engineering) en indirect werk (bv. bepaalde jobs in onderwijs en logistiek). Bij het rapport hoort ook een online monitor, waarmee het aantal (en type) circulaire jobs kan nagegaan worden per regio, provincie en gemeente.

25 % van de industrie past circulaire strategieën toe. Voor de maakindustrie gaat men ervan uit dat het aantal circulaire banen een stuk hoger ligt. De studie houdt immers enkel rekening met de hoofdactiviteit van een bedrijf en niet met nevenactiviteiten zoals bv. recyclage of herstel. Uit een bijkomende analyse blijkt dat 25% van de verwerkende industrie communiceert over circulaire strategieën (en hopelijk ook toepast in de praktijk).

Primair circulair werk in de metaalsector. Vanaf half oktober mag Aerocircular vliegtuigen van Lufthansa op duurzame wijze ontmantelen op de luchthaven van Oostende. Bruikbare onderdelen zullen zoveel als mogelijk hergebruikt worden. In een eerste fase zorgt dit voor dertig nieuwe (circulaire) jobs, later kunnen dit zeventig jobs worden.