Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Acties. Maandag 23 september is er een klimaatconferentie van de VN in New York. Naar aanleiding daarvan worden overal te wereld acties gehouden voor een effectief en sociaal klimaatbeleid. Vandaag was er een wereldwijde ‘staking voor het klimaat’. Een actie die ABVV-Metaal volmondig ondersteunt en waarvoor wij ook een stakingsaanzegging hebben ingediend. Op zondag 22 september is er een klimaatbetoging in Brussel (de praktische details vind je hier).

Lectuur. Uit een analyse van nationale klimaatplannen van de EU-landen, blijkt dat fossiele brandstoffen nog altijd voor vele miljarden euro’s gesubsidieerd worden. Op zich is dat geen nieuws. Erger is dat de meeste lidstaten totaal geen aanpak voorzien om die subsidies af te bouwen. Elke euro die in fossiele brandstoffen – de grootste oorzaak van klimaatverandering – geïnvesteerd wordt, kan niet meer elders gebruikt worden. En dit terwijl er immense investeringen nodig zijn in duurzame energie en in klimaatadaptatie. Investeringen die zichzelf in veelvoud terug verdienen, zo blijkt uit deze studie.