Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Proactief opleiden. HR-dienstverlener Acerta organiseerde een bevraging bij werkgevers omtrent hun opleidingsbeleid. De resultaten zijn teleurstellend: de helft van de werkgevers voorziet pas opleiding als ze vermoeden dat de werknemer op zoek is naar ander werk. Drie vierde zorgt alleen maar voor opleiding als de werknemer er zelf om vraagt. En ook: hoe meer anciënniteit werknemers hebben, hoe minder opleiding ze krijgen. Acerta besluit dat opleiding in de praktijk nog al te vaak vertrekt vanuit een negatieve en reactieve impuls. Terwijl er – zeker in een context van transitie van arbeidsmarkt/economie – net sprake moet zijn van een pro-actieve aanpak die levenslang leren stimuleert.
Opleiding in de metaalsector. In onze metaalsectoren zijn vier opleidingsfondsen actief. Werkgevers en vakbonden besturen (en financieren) deze fondsen samen. Een goed sectoraal opleidingsbeleid – met uitgebreide opleidingsmogelijkheden voor werknemers – is essentieel om de uitdagingen van onze tijd (digitalisering, werkbaar werk, nieuwe technologie, …) op een deftige manier aan te pakken. Het wat, hoe en waarom van onze vormingsfondsen hebben we samengevat in dit overzichtsartikel.