Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Oproep. De sociale partners van de metaal- en technologische sectoren roepen de nieuwe regeringen van het land op om werk te maken van een vernieuwd overheidsbeleid rond overheidsinvesteringen. Dat doen ze in een gemeenschappelijk persbericht
Kwart naar het buitenland. Onderzoek wijst uit dat bijna 25 % van de Belgische overheidsopdrachten gaat naar buitenlandse bedrijven. Inde rest van de EU bedraagt dat percentage 4 %. 
20 voorstellen. Daarom doen de sociale partners van de sector 20 voorstellen om een strategisch overheidsinvesteringsbeleid te voeren. Ook dit, menen zij, maakt deel uit van een gezond industrie- en economisch beleid.