Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Klimaatverandering zet door. 2019 is nu al het jaar van de klimaatjongeren. Overal ter wereld hebben ze de klimaatcrisis hoog op de agenda gezet. Van een sterk klimaatbeleid is echter nog altijd geen sprake. Terwijl Braziliaans president Jair Bolsonaro de ontbossing van het Amazonewoud opnieuw naar recordhoogtes dreef, publiceerde de VN een rapport over de gevolgen van klimaatverandering voor de voedselveiligheid. Voornaamste conclusie: bij ongewijzigd beleid dreigt een globaal voedseltekort tegen 2050 en komen er 100 miljoen mensen bij die honger lijden. De oplossingen zijn gekend. Alleen: er gebeurt bijna niets.

Global strike for Future. En dus maken jongeren zich op voor een nieuw schooljaar vol klimaatactie. In België heeft Youth For Climate een uitgewerkt actieplan klaar. Op vrijdag 20 september wordt afgetrapt met een wereldwijde klimaatstaking. Het is de bedoeling om de druk hoog te houden, want in december gaat in Chili de 25e Klimaatconferentie van de VN door. De 24 klimaatbijeenkomsten dáárvoor hebben al veel mooie woorden opgeleverd, maar nu wordt het toch eens tijd voor concrete daden.

Anuna De Wever binnenkort in de MagMetal. Eind september verschijnt onze nieuwe MagMetal. Daarin vertelt Anuna De Wever alles over de strijd van de nieuwe generatie klimaatactivisten voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Nog een andere leestip, maar dan eerder ter illustratie van hoe het niet moet: het essay van filosoof Maarten Boudry. De opvatting dat een andere manier van consumeren/produceren ons enkel het armoedige bestaan van een holbewoner oplevert, daar heeft niemand een boodschap aan (behalve een handvol multinationals).