Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Convenant. In Nederland hebben een hele rits bedrijven en vakbonden uit de metaalsector (samen met overheden en ngo’s) een convenant ondertekend ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen over de hele productieketen. Dat gaat dus zowel over mensenrechten en impact op lokale gemeenschappen als over milieu, klimaat en biodiversiteit. De overeenkomst bevat richtlijnen over hoe multinationale metaalbedrijven op een duurzame manier kunnen ondernemen.
Kobalt. De kobaltontginning – grotendeels in Congo – illustreert duidelijk dat hier nog veel verbetering mogelijk is, want zowel inzake arbeidsrechten (kinderarbeid, onveiligheid, zeer lage lonen) als qua milieu-impact is de tol voor kwetsbare groepen groot. Met de elektrificering van de automobielindustrie (Volvo, Audi, Van Hool, …) en met de kobalt-recyclage en verwerking (o.a. Umicore) moet die duurzame ketenbenadering ook bij ons een noodzakelijke reflex zijn.
Praat en discussieer erover met je werkgever!