Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Actiedag voor klimaat en duurzame jobs. Op 26 juni organiseert het ITUC – het internationaal vakverbond – een globale klimaatactiedag. Op die dag worden alle vakbonden ter wereld uitgenodigd om hun werkgevers te interpelleren over hun klimaatvisie, –beleid en –inspanningen. Wat doen ze om jobs in de toekomst veilig te stellen voor de gevolgen van klimaatverandering? Hoe willen ze de transitie naar een duurzame samenleving mee vorm geven? Praat erover en zet het op de agenda!
Hoe deelnemen? Je kunt het onderwerp natuurlijk gewoon agenderen op een overlegvergadering. Maar het is nog beter om deel te nemen aan de campagne. Hoe? Volg de vier stappen in deze campagnegids. Check ook het YouTube-filmpje en de Facebook-pagina. Veel succes!