Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Uitdagingen. In de sector van de elektriciens zijn bijna alle functies knelpuntberoepen. Vacatures (en er zijn er veel) raken maar moeilijk ingevuld, waardoor de druk op de huidige werknemers toeneemt. De sector is bovendien in volle verandering. Innovaties – geschraagd door automatisering en digitalisering – volgen elkaar in snel tempo op. Als ABVV-Metaal proberen we daar oplossingen voor te vinden (bijv. door te zorgen voor werkbaar werk en kwalitatieve arbeidsvoorwaarden).
Oplossingen. 
Vanuit onze sectororganisatie Volta hebben wij begin mei een samenwerkingsakkoord getekend met de onderwijswereld. Met dit ‘actieplan voor meer en goed opgeleide elektriciens’ willen we de instroom in de sector verhogen en zorgen voor kwalitatieve opleidingen. Via diverse maatregelen (uitbouw duaal leren, organiseren van sectorale proeven, ontwikkelen van didactisch materiaal, …) willen we de samenwerking tussen sector en onderwijs verder versterken en zorgen dat de noden/behoeften goed op elkaar zijn afgestemd. Het volledige persbericht lees je hier!