Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Hier zijn we dan. Na weken van – soms moeilijke en trage – onderhandelingen werden in al onze metaalsectoren (op één na) ontwerpkakkoorden afgesloten. Binnen de strenge context van het IPA, zijn we ervan overtuigd dat we maximale resultaten hebben behaald. Zeker rond de thema’s die voor ons prioritair waren: koopkracht, werkbaar werk en eindeloopbaan. Klik hier voor een gebundeld sectoraal overzicht (met linken naar alle pamfletten en/of ontwerpakkoorden). 
Creatieve akkoorden mét inhoud. Ondanks de lage loonnorm – waartegen we ons altijd verzet hebben – zijn we er toch in geslaagd om akkoorden met inhoud af te sluiten. Onder meer door gebruik te maken van de Fondsen voor Bestaanszekerheid, die in heel wat sectoren een financiële tussenkomst voor kinderopvang zal voorzien. In de metaal- en machinebouw hebben we een groeipad naar een minimumuurloon van 14 euro onderhandeld. Ook inzake opleiding en werkbaar werk werden opnieuw stappen vooruit gezet. We mogen daar gerust fier op zijn. 
Samen voor sterke en werkbare metaalsectoren. De voorbije weken werd het belang van (sectoraal) sociaal overleg duidelijk geïllustreerd. Onderhandelingen zijn altijd geven en nemen, maar – met respect voor ieders bekommernissen – kunnen vakbonden en werkgevers samen vorm geven aan sterke, werkbare en innovatieve metaalsectoren.