Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Gendergelijkheid op de agenda. Met verkiezingszondag voor de deur, dringen verschillende vrouwenverenigingen erop aan dat de volgende regering maximaal inzet op meer gendergelijkheid. Ze hebben een brochure samengesteld met 4x3 speerpunten ten gunste van gendergelijkheid.  Een van die speerpunten is dat er in alle sectoren een specifieke cao moet komen die seksueel geweld op de werkvloer tegengaat – een #MeToo-cao, zoals vrouwenvereniging Furia al eerder opriep.
Taak van de vakbond. Geweld tegen vrouwen op het werk tast de rechten, de veiligheid, de gezondheid en de waardigheid van de arbeiders aan en is dan ook een kernthema voor ons als vakbond. Daarom plaatste ABVV-Metaal grensoverschrijdend gedrag op het werk en huiselijk geweld op de agenda van de metaalsectoren. Met resultaat, want zowel in de sectoren van de edele metalen als van de elektriciens konden we een anti-discriminatie-cao ondertekenen. Dat is een primeur in België en ligt trouwens helemaal in lijn met de oproep van Marijke Weewauters van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen in haar interview met ABVV-Metaal. Het topic werd ook opgenomen in de eisenbundels van al onze sectoren, waar niet elke patroonsvertegenwoordiger even happig reageerde op onze voorstellen. De strijd is dus nog niet gestreden, maar als ABVV-Metaal laten we dit niet los.
Zonder vrouwen geen duurzaamheid. Deze aardkloot wordt voor meer dan de helft bevolkt door vrouwen. En toch blijven zij te dikwijls slachtoffer van discriminatie en seksueel geweld. Hoe kunnen we de wereld verbeteren als we vrouwen niet engageren? Zo redeneren de VN. Daarom hebben zij van gendergelijkheid het vijfde duurzame ontwikkelingsdoel gemaakt dat ze tegen 2030 gerealiseerd willen zien.