Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Steeds meer mensen zitten langdurig thuis door een psychische aandoening. Eind 2017 waren dat er meer dan 140.000. Dat is een stijging van 39 procent in 5 jaar tijd. Volgens professor Roland Pepermans (VUB) ligt de stijging vooral bij de burn-out­gevallen en wordt de impact ervan op een organisatie veel te laag ingeschat. Het RIZIV keerde in 2017 bijna twee miljard euro uit aan langdurige thuiszitters met een psychische stoornis.  

Cijfers om U tegen te zeggen

Als belangrijkste oorzaak ziet Pepermans de prestatienorm op het werk, wat veel stressfactoren met zich meebrengt. "Met de digitalisering van de arbeid zien we ook dat er van de werknemer meer rollen worden geëist. In de praktijk komt het meestal op een verzwaring van het takenpakket neer. Soms gaat het over rollen die tegengesteld zijn, je bent leidinggevende voor de ene én tegelijk ben je ook ondergeschikte in een andere groep. Maar ook bedrijven moeten inzien dat je de inzet van werknemers niet eindeloos kan rekken. Er is ook een tendens om voortdurend te veranderen en te herstructureren, vooral door toedoen van talloze consultancies, die weinig of geen voeling hebben met het bedrijf waar ze voor werken." Volgens professor Pepermans moeten ook de stressfactoren op de werkvloer aangepakt worden.

Arbeiders lopen grootste risico

Uit een meting van de KU Leuven bij 1.500 Vlaamse werknemers blijken arbeiders en laaggeschoolden het meest vatbaar voor een burn-out: 12 procent van de arbeiders heeft waarschijnlijk een burn-out. Er is een link met het opleidingsniveau: hoe lager opgeleid, hoe hoger de kans op burn-out. Het risico ligt ook hoger bij jongeren dan ouderen.

“De hoogste kans op een burn-out ligt dus onderaan de sociale ladder”, besluiten de onderzoekers. ‘De werkeisen bij arbeiders zouden toegenomen kunnen zijn,’ verklaart professor Hans De Witte de verschillen. Directieleden scoren het laagst op zowel ‘kans op burn-out’ als ‘waarschijnlijk een burn-out’.

KULeuven stelt BAT voor

KU Leuven-onderzoekers stellen een instrument voor om burn-out te meten. De BURNOUT ASSESSMENT TOOL (of kortweg BAT) is het resultaat van een driejarig onderzoeksproject van KU Leuven. Deze wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst laat toe om snel en in één oogopslag het risico op burn-out te bepalen.

Het onderzoeksproject van KU Leuven heeft drie concrete resultaten opgeleverd:

  • Een nieuwe definitie van burn-out
  • Een betrouwbare meting via de Burn-out Assessment Tool. Deze vragenlijst maakt het mogelijk om een correcte diagnose te stellen, het risico op burn-out in te schatten en patiënten beter te begeleiden.
  • Op basis van de meting is voor het eerst de prevalentie van burn-out in Vlaanderen in kaart gebracht: hoeveel werkende Vlamingen hebben een burn-out en wat zijn de risicogroepen?   

Een nieuwe definitie van burn-out

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt tot tevredenheid van zichzelf en anderen. Extreme vermoeidheid, ontregeling van emotionele en cognitieve processen, én mentaal afstand nemen kunnen gezien worden als de kernelementen van het syndroom. Het mentaal distantiëren kan gezien worden als een disfunctionele poging om verdere uitputting te voorkomen.

Deze kernsymptomen worden vergezeld door secundaire symptomen, zoals een depressieve stemming, en gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten.

Burn-out wordt hoofzakelijk veroorzaakt door een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen op het werk. Problemen in de privésfeer of persoonlijke kwetsbaarheden kunnen hierbij een faciliterende rol spelen. Uiteindelijk leidt burn-out tot gevoelens van incompetentie en slechtere prestaties op het werk.

Geen nieuw verhaal

In 2017 al ontwikkelde ABVV-Metaal een burn-out-tool om delegees breder en dieper te doen nadenken over stress en burn-out. De tool stelt hen in staat om voldoende argumenten te verzamelen om stress en burn-out op de agenda van de overlegorganen te zetten en zo werknemers beter te beschermen. Want onze burn-out-tool in de vorm van een handige interactieve PDF is een eerste stap op weg naar een solide analyse.

Kijk, download en analyseer

Bekijk de korte introductiefilm over onze tool en download de tool op www.abvvmetaal.be/burnout.