Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Alle wegen leiden naar een circulaire economie. In het aanpakken van de klimaatproblemen is de circulaire economie een belangrijke hefboom. Door grondstoffen en materialen langer in de keten te houden (via o.a. recyclage, herstel, hergebruik en ecodesign), kunnen we de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen. Maar een circulaire economie is niet alleen goed voor het klimaat, ze is ook goed voor onze (metaal-)industrie. Ze zorgt voor meer lokale verankering, meer tewerkstelling en minder kwetsbaarheid inzake bevoorrading van schaarse grondstoffen.

Veertig aanbevelingen voor een snelle transitie. Vlaanderen heeft heel wat troeven om de evolutie naar een circulaire economie te doen slagen. Uit een enquête van de SERV blijkt ook dat veel bedrijven al heel wat inspanningen leveren. Maar de omslag moet sneller en er zijn barrières die dringend moeten worden weggewerkt. De SERV heeft recent een interessant rapport gepubliceerd met veertig aanbevelingen om iedereen mee te trekken in het circulaire bad.

Circulair is prioritair! De Vlaamse sociale partners willen dat de volgende Vlaamse regering een prioriteit maakt van de transitie naar een circulaire economie. Caroline Copers – voorzitster Vlaams ABVV én van de SERV – mocht het komen uitleggen op televisie. Bekijk hier de reportage.