Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

ABVV keurt af, ACV en ACLVB keuren goed. Op dinsdag 26 maart heeft het Federaal Comité van het ABVV het ontwerp van IPA verworpen. Een (kleine) meerderheid van 56 procent achtte het ontwerpakkoord onvoldoende. Vooral de beperkte loonmarge van 1,1 procent en de schamele verhoging van de minimumlonen waren velen een doorn in het oog. Lees hier nog eens het officiële ABVV-persbericht. Eerder hadden zowel ACV als ACLVB het akkoord wel goedgekeurd.   
ABVV-Metaal gaf wel (nipt) groen licht. Op maandag 25 maart had ABVV Metaal het ontwerp-IPA wel goedgekeurd, met een kleine meerderheid van 55,75 procent. Ook voor ons zijn de koopkrachtmaatregelen ruim onvoldoende, maar tegelijkertijd wilden wij de afspraken inzake eindeloopbaan (landingsbanen en SWT) en de welvaartsenveloppe niet op de helling zetten. Na lang beraad besloot onze achterban dus toch om het akkoord goed te keuren. Maar wij leggen ons uiteraard neer bij de beslissing van het ABVV, die na uitvoerige en brede consultatierondes tot stand is gekomen.
Wat nu? Om uit de impasse te geraken deed de regering aan de Groep van Tien volgend voorstel: de regering voert de loonsverhoging van 1,1 procent door bij KB en de sociale partners onderschrijven alle andere elementen uit het IPA, zodat deze kunnen worden uitgevoerd. Voor ABVV-Metaal was dat voorstel verdedigbaar. Zoals onze voorzitter Georges De Batselier het stelde afgelopen vrijdag: “Wij hebben gepleit om ‘ja’ te zeggen. De koopkracht was voor onze mensen het voornaamste struikelblok en deze valt nu onder de verantwoordelijkheid van de regering. We kunnen onze strijd voor meer koopkracht verderzetten. Een IPA is een solidariteitsakkoord. Net die punten (welvaartsenveloppe, landingsbanen, SWT, …) blijven overeind. Het is belangrijk om te tonen dat we een partner zijn waar wel degelijk mee kan overlegd worden.” Als ABVV-Metaal willen we bovendien spoedig onze aandacht vestigen op het sectoroverleg en degelijke sectorakkoorden in de wacht slepen.
Welvaartsvastheid en eindeloopbaan gered. Voor het Federaal Bureau van het ABVV bleef de beschamende verhoging van de minimumlonen evenwel niet te verteren. Over de elementen rond de eindeloopbaan en de welvaartsenveloppe is er daarentegen wel een consensus. Daarom paraffeerde het ABVV gisteren NAR-cao's rond eindeloopbaan (SWT & landingsbanen) en mobiliteit. Ook zal de welvaartsenvelopppe integraal worden uitgevoerd door de regering. Er wordt een technische werkgroep opgericht die zich zal buigen over de verhoging van het minimumloon. Ook de campagne van Fight for 14 wordt onverminderd voortgezet. Als ABVV eisen we tot slot dat de Loonnormwet van 1996 wordt aangepast. Die eis zetten we kracht bij met een interprofessionele actiedag op 14 mei.