Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat vooraf ging. Na bijna vier weken staking voor meer koopkracht, legde de directie op 4 maart eindelijk een voorstel op tafel. Voornaamste elementen: een cao 90 ter waarde van 900 euro, een herziening van het functieclassificatiesysteem en een invoering van een cafetariaplan. De vakbonden hebben altijd gepleit voor een recurrente loonsverhoging (hogere brutolonen, hogere maaltijdcheques, …), maar de directie wilde daar nooit van weten.

Echt tevreden waren de vakbonden dus niet met hetgeen op tafel lag. Maar toch werd beslist om ermee na de achterban te trekken, die dan kon stemmen voor of tegen het akkoord. Op dinsdag 12 maart werd de stemming afgerond. 56 procent stemde tegen het akkoord, 43 procent stemde voor. Aangezien een 2/3-meerderheid nodig is om het akkoord te verwerpen, is het akkoord dus goedgekeurd.

Dat zorgt voor een uiterst delicate situatie. Het voorstel van de directie is aangenomen, terwijl meer dan de helft van de arbeiders tegen stemde. Van sociale vrede is dus geen sprake. Zoals onze hoofddelegee David Scheveneels zegt: “De fabriek is nu heel erg verdeeld. Wij willen een duidelijk signaal van de directie, want het is duidelijk dat zeer veel mensen niet tevreden zijn met hun loon- en arbeidsvoorwaarden. De directie kan niet doen alsof er niets meer aan de hand is.”

Wordt (nog maar eens) vervolgd …