Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op maandag 11 februari werd een klein stukje geschiedenis geschreven. Op voorstel van ABVV-Metaal werd op het paritair subcomité van de Edele Metalen een non-discriminatie-cao ondertekend, met bijzondere aandacht voor holebi’s en transgenders. Een primeur in België!

Over het waarom van deze cao is onze ondervoorzitter Ortwin Magnus zeer duidelijk: “Gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en democratie zijn de bouwstenen van onze organisatie en daar zijn we rechtlijnig in, niet enkel in woord maar ook in daad. Je talenten als werknemer, collega en kameraad staan volledig los van je geslacht en je seksuele geaardheid. De sector Edele Metalen was de eerste om in te gaan op ons voorstel om duidelijk te stellen dat ook voor stigmatisering en vernedering van holebi's en transgenders op de werkvloer geen plaats is.”  

De komende weken zullen wij dit voorstel ook in onze andere metaalsectoren op tafel leggen. Hopelijk kunnen we op deze manier bijdragen tot meer openheid, sensibilisering en bewustmaking.