Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het verhaal. Op busbedrijf Van Hool wordt al meer dan twee weken gestaakt. De reden? De directie gaf een zeer beperkte groep technici een bruto loonsverhoging van 1 euro per uur. Alle andere arbeiders kregen niets en voelden zich benadeeld. Er brak spontaan een staking uit, die nu al zijn derde week ingaat. Diverse afdelingen leggen afwisselend en in een beurtsysteem het werk neer.

Boemerang. Dat de loonsverhoging voor een zeer kleine groep werknemers als een boemerang terug in het gezicht van de directie ontplofte is geen verrassing. De vakbonden op Van Hool proberen al jaren om de koopkracht van alle werknemers te verhogen. Maar telkens kregen ze een nul op het rekest. Lees zeker het interview met David Scheveneels, onze hoofdafgevaardigde op het bedrijf: “Wij worden al jaren met loonmatiging geconfronteerd. Daarbovenop swingen de energieprijzen de pan uit. En als de mensen dan horen dat er vandaag wordt onderhandeld over een loonnorm die nauwelijks één procent bedraagt, dan loopt het potje op den duur over.”

En nu? Het conflict zit muurvast. Er werd een sociaal bemiddelaar aangesteld, maar ook die kan de situatie niet ontmijnen. Het geplande bedrijfsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde werd ondertussen uitgesteld. De directie weigert met de vakbonden te spreken en heeft nu zelf een – lachwekkend – voorstel naar de werknemers gelanceerd: ze wil de voorziene loonmarge van 1,1% omzetten in een verhoging van de maaltijd- en ecocheques. De vakbonden daarentegen vragen een bruto-loonsverhoging, een was- en fietsvergoeding en een verdubbeling van de functietoeslag.