Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Werkbaar werk plus?

De SERV lanceerde in 2018 een nieuw concept: werkbaar werk plus. Ook daar maakten we uiteraard een verhaal rond. Werknemers met werkbaar werk plus hebben een job die uiterst werkbaar is. Deze mensen achten zich in staat om voort te doen zoals ze bezig zijn tot aan hun pensioen. Probleem: vandaag heeft 5 op de 6 werknemers geen werkbaar werk plus.

En in onze sectoren?

In de metaalindustrie zegt 16,6% van de werknemers dat ze werkbaar werk plus heeft. Daarvan zegt 90% dat ze zonder aanpassingen het werk kan volhouden tot aan de pensioenleeftijd. Kortgeschoolde arbeiders scoren bovendien nog een stuk slechter dan geschoolde arbeiders. Ook in onze sectoren moeten dus nog grote stappen gezet worden. In ons e-book over pensioenen kun je alvast nog eens lezen wat onze afgevaardigden allemaal doen om het werk een stuk werkbaarder te maken.  

Loopbaanfondsen voor meer werkbaar werk

Vorige week brachten we hier nog het verhaal van onze opleidingsfondsen (binnen PC 111) die evolueren naar loopbaanfondsen. Meer aandacht voor werkbaar werk is een belangrijk onderdeel van dit verhaal.

Vlaams actieplan werkbaar werk schiet tekort

Maar ook in het sociaal overleg – op alle niveaus – moeten zinvolle stappen gezet worden. Op 14 december ondertekenden de Vlaamse sociale partners binnen de SERV een nieuw actieplan werkbaar werk. Alleen schiet dit plan voor ons veel tekort: in plaats van concrete maatregelen waar mensen écht iets aan hebben, ligt de focus nog maar eens op vrijblijvende bedrijfsscans en sensibilisering. Het Vlaams ABVV weigerde het actieplan dus mee te ondertekenen. In 2019 gaan wij voor werkbaarheids-maatregelen die wel zoden aan de dijk brengen!