Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Zonder noemenswaardig debat keurde het parlement het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) goed. Vanaf april 2019 zal iedereen die een nieuwe eID aanvraagt verplicht vingerafdrukken moeten afstaan. De chip van de identiteitskaarten zal een digitaal beeld bevatten van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger.

Nochtans oordeelde de Privacycommissie, nu Gegevensbeschermingsautoriteit, dat de maatregel “niet proportioneel” was. Het doel is om identiteitsfraude tegen te gaan, maar er is geen bewijs dat het ook werkt. Het oorspronkelijke voorstel, om de vingerafdrukken permanent op te slaan in een databank, haalde het gelukkig niet. De gegevens mogen nu tot drie maanden bewaard blijven.

“Met deze buitenproportionele maatregel schaadt de overheid het recht op privacy van burgers zonder rechtvaardiging,” stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. “Er is een totaal gebrek aan transparantie. Ook gebeurde er geen afdoende risicoanalyse. De potentiële risico’s voor burgers zijn niet grondig onderzocht, noch de proportionaliteit van de maatregel, noch de technische maatregelen ter bescherming van de biometrische gegevens. Concreet worden de basisprincipes van de nieuwe privacywetgeving compleet genegeerd.”

Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert wil zich niet bij de beslissing neerleggen en wil de wet door het Grondwettelijk Hof nietig laten verklaren. Via crowdfunding haalde hij, samen met meer dan 11.000 Belgen, al 17.000 euro op om de rechtszaak te financieren. Stop de vingerafdruk.

Of zoals Michael Van Peel het al in 2013 kort en bondig samenvatte: “Privacy is niet het recht om iets te verbergen. Privacy is het omgekeerde. Dat is het recht om niet continu gecontroleerd te worden”