Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het verhaal

De internationale arbeidsorganisatie (IAO) publiceerde onlangs haar loonrapport. Conclusie: in 2017 stegen de reële lonen (gecorrigeerd voor inflatie) wereldwijd slechts met 1,8%. Dat is het laagste percentage sinds 2008, toen de economische crisis losbarstte. In de rijkste landen is de situatie nog erger. De lonen stegen er maar met 0,4%. Best vreemd – aldus de IAO - als je weet dat in veel hoge-inkomenslanden de economie groeit en de werkloosheid daalt.

En in België?

Uit de studie blijkt dat in 2017 onze reële lonen met 0,3% zijn gedaald. Wij zijn er gemiddeld dus armer op geworden! Ook al was de conjunctuur vorig jaar zeer gunstig. De werknemers plukken met andere woorden niet de vruchten van economische groei, eerder integendeel. Er zijn diverse oorzaken, de indexsprong, minder onderhandelingsmarge voor vakbonden, taxshifts voor de rijken...

Er is ook goed nieuws

Want België heeft – op Zweden na – de laagste inkomensongelijkheid ter wereld. De reden? Ons systeem van sociaal overleg, waarbij nationale en sectorale cao’s worden afgesloten die op iedereen van toepassing zijn. Zoiets noemen we ‘solidariteit’ en Guy Cox – voormalig directeur-generaal bij de FOD Werk – heeft er een mooie analyse over geschreven. De CAO-wet die dit systeem mogelijk maakt bestaat in 2018 trouwens vijftig jaar. Een mijlpaal!

Onze delegees aan het woord

We vroegen aan vier afgevaardigden of ook zij de dalende koopkracht vaststellen. En op welke manier ze daar iets proberen aan te doen. Zoals Vincent Deganck (Vandewiele) stelt: “Zelfs bij tweeverdieners hoor ik steeds vaker dat het niet eenvoudig is om te sparen voor momenten waarop het wat moeilijker gaat”. Lees hier het volledige interview.

Daarom voeren wij actie op 14 december