Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Elke dag zit 7 procent van de Belgische werknemers ziek thuis, zo lazen we onlangs in De Tijd. Dit ziektecijfer is de afgelopen 10 jaar stelselmatig toegenomen. HR-bureau Securex heeft er een onderzoek aan gewijd. Daaruit blijkt dat lange afwezigheden (langer dan 1 jaar) aan een opmars bezig zijn. In 2018 is bijna de helft (41%) van alle afwezigen langer dan een jaar ziek. In 2001 was dit nog maar 25%.

Ook jongeren steeds vaker langer afwezig

Dat vooral 50-plussers en arbeiders langdurig afwezig zijn, zal u niet verbazen. Misschien minder voor de hand liggend: er is ook een sterke toename van het aantal langdurig zieke jongeren. Niet alleen de vergrijzing en het barre pensioenbeleid van de regering Michel eist dus haar tol. Ook de stijging van het aantal burn-out’s en van fysieke klachten door slechte werkomstandigheden zorgen voor meer zieken, zo blijkt uit de barometer van het ABVV.

Werkbaar werk plus: nog veel werk aan de winkel

En dus kloppen we nog maar eens op de nagel van werkbaar werk. De SERV publiceerde in die optiek een nieuw concept: werkbaar werk plus. 1 op 6 werknemers heeft een job die uiterst werkbaar is. Zij worden niet alleen minder vaak ziek, ze achten zich ook in staat om voort te doen tot aan hun pensioen. 5 op 6 werknemers heeft dus geen werkbaar werk plus. Er is dus nog veel (werkbaar) werk aan de winkel. Misschien kan Maggie De Block zich daar eens mee bezighouden, in plaats van vast te leggen hoeveel dagen iemand met een burn-out afwezig mag zijn?

Wist je dat …

In de metaalsector 16,6% van de werknemers werkbaar werk plus heeft? Daarvan zegt 90% dat ze zonder aanpassingen het werk kan volhouden tot aan de pensioenleeftijd. Kortgeschoolde arbeiders (9,5%) scoren over alle sectoren heen wel veel lager dan geschoolde arbeiders (17%). Ook in onze sectoren ligt er dus nog heel wat werk op de plank!  

… er een zachte landingsbaan is in de metaal

De bedoeling van “de zachte landingsbanen” is om oudere werknemers, die het op de werkvloer kalmer aan willen doen, financieel te ondersteunen met een aanvullende vergoeding. Werknemers van 58 jaar en ouder kunnen een aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid krijgen, wanneer ze over gaan naar een alternatieve functie met loonsvermindering (vanaf 58), van ploegen- of nachtarbeid naar dag (vanaf 58) of van voltijds naar 4/5e (vanaf 60 j). Je krijgt dan een maandelijkse bruto vergoeding van €77,00 met een aanvulling van €7,70 bruto per volledige schijf van €200 bovenop een maandelijks brutoloon van €3.500 en dit tot een maximale maandelijkse tussenkomst van €154,00. Voor de aanvragen en uitkeringen kan je terecht bij delegee of lokale ABVV-Metaal afdeling.