Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ecopolis?

Ecopolis dé ontmoetingsplek voor wie begaan is met een duurzame toekomst. Beziel(en)de boeken, documentaires en dialogen tussen schrijvers, wetenschappers en denkers uit het middenveld over ecologie, economie en samenleving staan centraal. Ecopolis gaat door op 25 november in het Kaaitheater in Brussel.

Met de vakbonden

Het klimaatvraagstuk wordt ook steeds belangrijker voor de vakbond, zowel in het sociaal overleg als in de interne werking. ABVV-Metaal heeft in haar congressen en publicaties al veel aandacht besteed aan het streven naar een rechtvaardige transitie en de noodzaak aan een circulaire economie. Op Ecopolis zitten dit jaar zitten de vakbonden dan ook mee aan tafel.

Just transition in actie

Om 13u30 discussiëren de vakbonden over een rechtvaardige transitie. Voor ons doet Wim Careel (adviseur ABVV Metaal) dat. Hij schetst de transitieuitdagingen van de metaalsector en koppelt die aan de visie en werking van Vlaams ABVV en ABVV metaal, die hier enkele opmerkelijke stappen hebben genomen.

Meer info