Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het verhaal

Picanol werkt al vele jaren samen met diverse maatwerkbedrijven zoals Westlandia en Mariasteen. De Ieperse producent van weefmachines mag zich daarom een jaar lang de officiële ambassadeur van de maatwerkbedrijven noemen.

Wist je dat …

Er een sterke band bestaat tussen de maatwerkbedrijven en de West-Vlaamse metaalindustrie? In het zuiden van West-Vlaanderen vallen de maatwerkbedrijven onder de bevoegdheid van ABVV Metaal. Het zijn immers vooral de grote metaalbedrijven in de regio –Sadef, Vandewiele, Picanol en Galloo – die er een beroep op doen.

Kansen voor doelgroepen! Maar veel meer dan louter liefdadigheid.

De maatwerkbedrijven bieden werk aan mensen die (nog) niet terechtkunnen in het reguliere arbeidscircuit. Maar dat wil niet zeggen dat er niet moet gewerkt worden. “Werken in een maatwerkbedrijf is geen bezigheidstherapie meer. Vandaag moet het renderen.” Dat zegt Mario Bogaert, hoofdafgevaardigde op Westlandia. Samen met Mercedes Debels (hoofddelegee op Picanol) en vakbondssecretaris Véronique Rogiers, spraken we over het ambassadeurschap van Picanol.