Combineer jij leren op de schoolbank met leren op de werkplek? De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen. De startbonus wordt één keer per schooljaar betaald en gedurende maximum 3 schooljaren. Bij de eerste en tweede toekenning is dat €500, bij de derde toekenning €750. Sedert 1 september is een nieuwe regeling van kracht.

  • Vroeg je reeds vroeger een startbonus aan dan val je nog onder de oude regelgeving Vergeet wel niet om de nieuwe overeenkomst in te dienen om de verlenging te melden. Binnen de 4 maanden na het succesvol beëindigen van het opleidingsjaar, moet je de betaalaanvraag in te dienen. Deze vier maanden beginnen te tellen vanaf de einddatum op het attest van de school.
  • Als je dat nog niet gedaan heb val je onder nieuwe regeling en moet je jonger zijn dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus wordt betaald. Ook hier geldt dat je binnen de 4 maanden na het einde van het schooljaar, dus tot 31/12, een betaalvraag kan indienen.
Voor meer info kan men ook steeds terecht op de website van de ABVV-Jongeren.