Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het verhaal

In de vorige CONNECT kon lezen dat de automotive-industrie zich in een wereldwijde disruptie bevindt. Maar te midden van al dat geweld houden de Belgische bedrijven zich stevig staande. Meer nog: velen van hen presteren vandaag enorm goed. En dat is natuurlijk schitterend nieuws. Een korte bloemlezing van de krantenartikelen die we de voorbije weken de revue zagen passeren: Daf rond de kaap van één miljard euro omzet, VDL Bus bouwt binnenkort een spiksplinternieuwe fabriek, bij Van Hool zoeken ze dringend tweehonderd nieuwe medewerkers en Volvo Cars in Gent schroeft haar productie op.

En wat betekent dit voor de mensen op de werkvloer?

Wat we in de kranten niet te lezen kregen, was hoe het er in deze bedrijven op de werkvloer aan toe gaat. Daarom hebben we onze hoofdafgevaardigden ter plaatse eens gecontacteerd. Uiteraard zijn ook zij zeer tevreden met de gang van zaken. Maar tegelijkertijd uiten ze ook enkele bekommernissen. De werkdruk en de gevraagde flexibiliteit liggen momenteel erg hoog. Bovendien loopt de implementatie van nieuwe technologieën niet altijd even vlot. Daarnaast denken ze ook na over manieren om de werknemers financieel te laten meegenieten van de mooie resultaten. Want goede economische prestaties zijn essentieel. Maar werkbaar werk, kwalitatieve instroom en koopkracht is dat evenzeer.