Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 17 september 2018 deed het hof van beroep te Antwerpen een belangrijke uitspraak over het stakingsrecht. Naar aanleiding van een conflict bij CNH bevestigt het hof ondubbelzinnig dat als er geen geweld of bedreigingen worden geuit tijdens een staking de acties van werknemers en vakbonden niet verboden mogen worden. Deze uitspraak bevestigt nogmaals dat het stakingsrecht een fundamenteel recht is dat slechts uitzonderlijk kan worden beperkt. De uitspraak van het Hof is “een belangrijke opsteker voor de vakbonden en voor alle werknemers”.