Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het nieuws

Recent publiceerde werkgeversfederatie Agoria haar langverwachte studie over de impact van digitalisering op de Belgische arbeidsmarkt. Conclusie: voor elk job die verdwijnt, komen er bijna vier nieuwe jobs in de plaats. Het Wereld Economisch Forum (WEF) kwam op hetzelfde moment met een vergelijkbaar besluit: automatisering zal wereldwijd 75 miljoen jobs kosten tegen 2025, maar er komen 133 miljoen andere jobs in de plaats.

De kansen

Na alle doemscenario’s is het ineens rozegeur en maneschijn. Maar is dat ook zo? De digitale revolutie biedt enorme mogelijkheden. Ze kan zorgen voor creatief werk, duurzame jobs en een verbetering van de levenskwaliteit.  

De uitdagingen

De positieve effecten van de digitale transitie zijn niet automatisch verworven, maar moeten actief worden nagestreefd. Miljoenen werknemers dienen herschoold en opgeleid te worden. Kwaliteitsvol onderwijs moet voor iedereen bereikbaar zijn. Overheden, ook bij ons, moeten een faciliterend kader scheppen. ABVV-Metaal adviseur Wim Careel stelt de uitdagingen op scherp in zijn blog: plaatsen we de samenleving centraal? Of telt alleen maar de winst?