Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

“Hier kijken ze niet naar leeftijd maar naar competenties”

De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent zijn al een tijdje voelbaar in de metaalsector. Veel bedrijven zijn dringend op zoek naar technisch geschoold personeel. Metaalbedrijf Pedeo in Oudenaarde trekt daarbij doelbewust de kaart van oudere werknemers. Het afgelopen jaar werden er drie vijftigplussers aangeworven. Hun ervaring en technische kennis is daarbij een doorslaggevend argument.

Omdat het niet altijd even evident is voor oudere werknemers om een nieuwe job te vinden, wilden we hier graag meer over weten. We bellen met Ronny Loubris, onze gewestelijke secretaris voor Zuidoost-Vlaanderen, en met Eddy Hove, onze vakbondsafgevaardigde ter plaatse. Leest u even mee?

Goeiemorgen heren! Mijn eerste vraag is voor Eddy. Kun je kort even schetsen wie je bent en wat je bedrijf precies doet?

Eddy: Ik ben machine-operator op Pedeo. Ondertussen werk ik hier al dertig jaar. Ik heb hier al veel verschillende jobs gedaan, ben een beetje een allrounder. Ik ben natuurlijk ook afgevaardigde voor ABVV-Metaal. Ik heb een mandaat in de syndicale delegatie en in het comité.

En wat doet Pedeo precies?

Eddy: Wij zijn een hogedrukgieterij. Wij maken onderdelen voor onder meer de auto-industrie, de luchtvaart, de elektronicasector, enzovoort. Momenteel werken wij hier met een goeie zestig werknemers, waarvan de helft bedienden.

Ronny: Het bedrijf produceert vooral voor de lokale markt, voor België en de buurlanden. Hun grootste sterkte is dat ze zowel in grote hoeveelheden als in kleinere reeksen kunnen produceren. Het is allemaal zeer klantgericht.

Pedeo kwam onlangs in het nieuws omdat ze doelbewust vijftigplussers aanwerft. Een goeie zaak neem ik aan?

Ronny: Uiteraard. Vandaag is het niet evident om technisch geschoold personeel te vinden. En hier kijken ze niet naar leeftijd maar naar competenties. Iemand die al twintig jaar ervaring heeft en bijvoorbeeld door een faillissement zijn job verliest kunnen ze goed gebruiken. Het loont om die werknemers op te pikken.

Eddy: Ook ik vind dit positief. Een van die nieuwe werknemers is ondertussen zelf preventieadviseur geworden. Het duurt wel vrij lang voor nieuwe werknemers een vast contract krijgen. Ze beginnen hier altijd als uitzendkracht, dan krijgen ze een contract van bepaalde duur en pas dan een vast contract. Als men zo hard op zoek is naar technisch personeel, kan het misschien helpen om hen direct een vast contract te geven. Werkzekerheid is belangrijk, ook voor een vijftigplusser.

Werken hier trouwens veel oudere werknemers?

Eddy: Toch wel, een derde van ons personeelsbestand is ouder dan vijftig. Daar moeten we rekening mee houden. In het comité hebben we onder meer aandacht voor ergonomie. Maar er zou nog veel meer kunnen gebeuren. Alles bij elkaar is het werk hier goed te doen, maar af en toe is het wel eens lastig.

Ronny, merk je in jouw bedrijven dat het werk vaak lastig is voor oudere arbeiders?

Ronny: Ja, dat is een probleem. Op sommige bedrijven ligt het absenteïsme-cijfer zeer hoog. En het dringt niet door bij de werkgever dat dit komt door een gebrek aan werkbaar werk: te weinig ergonomie, te hoge werkdruk, een te snel tempo, ... . Er wordt te weinig moeite gedaan om het werk werkbaar te maken.

Hoe komt dat? En op welke manier probeer je toch naar oplossingen te zoeken?

Ronny: Kijk, we horen vaak van werkgevers dat ze moeten investeren in innovatie en in productie om concurrentieel te blijven. En die investeringen krijgen dan voorrang op investeringen in werkbaar werk. We proberen dan altijd aan de directie duidelijk te maken dat de mensen die vandaag in die bedrijven werken, ook diegenen zijn die langer zullen moeten werken. En dat het dus in ieders belang is om daar rekening mee te houden. Investeer dus ook in ergonomie, in een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Enkel zo blijft het werk draaglijk, en dat is ook goed voor het bedrijf. Veel werkgevers erkennen dat trouwens wel, alleen gebeurt er in de praktijk veel te weinig.

Bedankt, Ronny en Eddy, voor jullie tijd!