Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Afgelopen woensdag stemde het Europees parlement over de mobility package. Het resultaat was duidelijk: het parlement verwierp de slechte maatregelen die door de transportcommissie werden voorgesteld.

Wat is de mobility package?

In eerste instantie werd de mobility package door de EU commissie gemaakt en daarna binnen de commissies Werk (EMPL) en Transport (TRAN) besproken in het Europees parlement. In de commissie Werk werd duidelijke taal gesproken: geen uitbreiding van de rijtijden, geen vermindering van de rusttijden, verderzetting van de strijd tegen de postbusbedrijven.

In de commissie TRAN werd een compleet tegengesteld standpunt ingenomen: opnieuw wekelijkse rust van 45 u of meer in de vrachtwagen, flexibilisering van de rusttijden, geen detachering voor internationale transportchauffeurs, geen wegcontroles van de detachering en de werktijden en dus geen controle op sociale fraude.

Wat zegt het EU parlement?

Dankzij de syndicale acties met BTB-ABVV in de frontlinie verwierp het Europees parlement het voorstel met grote meerderheid. Het Parlement gaat niet in op de wijzigingen van de rij- en rusttijden, het keurde de lange rust in de vrachtwagen en de wijzigingen op het vlak van de cabotage niet goed. Het parlement zegt nu aan de eigen transportcommissie dat die haar huiswerk helemaal opnieuw moet maken en de loon- en arbeidsvoorwaarden van werkende mensen moet versterken in plaats van af te zwakken. 

Over en uit?

Volgens Frank Moreels, voorzitter BTB, is deze stemming geen eindpunt, verre van. Dat maakt verdere syndicale actie dan ook nodig, aldus de transporttopman.