Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

“Om als vakbond sterk te blijven, moet je focussen op de jongeren!”

Het gaat hard voor metallo Vincent Deganck. Op 1 mei 2018 werd hij hoofdafgevaardigde op metaalbedrijf Vandewiele. En alsof dat nog niet genoeg was, werd hij vorige week ook nog eens benoemd tot voorzitter van IndustriAll Youth. We belden hem op en vroegen om uitleg.

Dag Vincent. Proficiat met je nieuwe functie als voorzitter van IndustriAll Youth. Vertel eens: wat voor organisatie is dat precies?

Vincent: “IndustriAll Youth is een afdeling van IndustriAll Europe, de koepel van de Europese vakbonden uit de chemie-, metaal- en textielsectoren. Sinds 2016 werd daar een permanente jongerenwerkgroep opgericht, die zich specifiek bezighoudt met thema’s waar jonge werknemers van wakker liggen. Denk maar aan jeugdwerkloosheid, precaire contracten en flexibiliteit. Van die afdeling ben ik dus voorzitter geworden.”

Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?

Vincent: “De vraag kwam vanuit ABVV-Metaal. Zij hebben zich echt geëngageerd om die functie in te vullen. Ik moet wel zeggen: ik was ook de enige kandidaat. Niet iedereen vindt syndicale jeugdwerking prioritair. Onterecht trouwens, want het is wel degelijk zeer belangrijk. Wat ook meespeelt, is dat de vergaderingen vaak in Brussel plaatsvinden. Als Belgische afgevaardigde is dat natuurlijk gemakkelijker, de verplaatsingen zijn niet ver.”

Wat houdt het voorzitterschap precies in?

Vincent: “Het is de bedoeling om de komende twee jaar de algemene lijnen uit te tekenen op het domein ‘jongeren en vakbond’. Voor mezelf heb ik drie ambitieuze doelstellingen naar voren geschoven. Eerst en vooral wil ik de participatie verhogen van vakbonden die zich engageren in het jeugdnetwerk. Ons Europees netwerk moet uitgebreid worden. Ten tweede gaan we ook voor meer inspraak van jongeren binnen IndustriAll Europe. Het is belangrijk dat er naar ons geluisterd wordt. Ook onze impact op de nationale en Europese politiek kan nog versterkt worden. Ten slotte willen we ook focussen op een versterkte jongerenwerking in alle Europese vakbonden.

Want jongeren zijn de toekomst?

Vincent: “Inderdaad. Het is een cliché, maar het is wel zo. Om als vakbond sterk te blijven moeten we ons focussen op de jongeren. In België en binnen ABVV-Metaal hebben wij op dat vlak een sterke traditie. Ook in de Scandinavische landen heeft men daar veel aandacht voor. En in Nederland is er dan weer de campagne ‘Young and United’, waar jongeren zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden. Maar in Oost-Europa is het een ander verhaal. De syndicalisatiegraad ligt daar laag en er wordt weinig gedaan om jongeren te betrekken.”

En vorige week was je dan enkele dagen in Bulgarije voor je officiële inhuldiging?

Vincent: “Klopt. Het uitvoerend comité van IndustriAll Europe is daar bijeengekomen. Er waren vertegenwoordigers van alle Europese vakbonden. Ook Ortwin Magnus, ondervoorzitter van ABVV- Metaal en verantwoordelijke voor de jongerenwerking, was aanwezig.”

Welke zaken worden nog besproken op zo’n uitvoerend comité?

Vincent: “Het ging deze keer vooral over sociale dumping. Denk maar aan de Poolse of Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs op onze snelwegen. We denken dan na over manieren om deze problemen op te lossen. Het is zeer interessant om onze Bulgaarse en Roemeense collega’s te horen over deze kwestie. In die landen is de koopkracht sterk gedaald sinds ze zijn toegetreden tot de Europese Unie. De lonen zijn weliswaar gestegen, maar de levensduurte is er nog veel meer toegenomen. Gevolg: heel veel Oost-Europeanen ontvluchten hun thuisland om in West-Europa te gaan werken. Wij staan veel te weinig stil bij die kant van het verhaal. Sociale dumping kan alleen maar aangepakt worden door iets te doen aan de situatie in die landen.”

Laatste vraag: je bent sinds enkele maanden hoofddelegee op Vandewiele. En nu komt daar nog dit voorzitterschap bij. Ongetwijfeld een berg werk. Wat zegt je vrouw daarvan?

Vincent: “Mijn vrouw steunt mij volledig. Toen ze mij gevraagd hebben, heb ik niet onmiddellijk ja gezegd. Ik heb er eerst met haar over gepraat en er een nachtje over geslapen. Ze zei dat ik mijn dromen moest najagen. Alleen mocht ik niet vergeten dat ik ook nog een gezin heb!”

Veel succes Vincent! En bedankt voor dit gesprek.