Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op maandag 28 mei organiseerde ABVV-Metaal een uitgebreid technisch comité voor de sectoren garages (PC 112) en koetswerk (PC 149.02). Plaats van afspraak was het Educam-opleidingscentrum in Lokeren. Deze locatie kozen we niet toevallig, want de studiedag stond grotendeels in het teken van vorming, opleiding en werkbaar werk. En Educam speelt – als paritair opleidingscentrum voor de auto- en aanverwante sectoren – een belangrijke rol in gans dat verhaal.

Recent werden twee belangrijke cao’s afgesloten: één rond vorming en opleiding en één over werkbaar werk en instroom. Het was de bedoeling om deze cao’s uitvoerig toe te lichten aan onze afgevaardigden. Maar ook om naar hen luisteren: komen de gemaakte afspraken tegemoet aan de noden van onze delegees? Met welke problemen worden zij op de werkvloer geconfronteerd? Waar liggen zij van wakker?

Na het welkomstwoord door onze ondervoorzitter Ortwin Magnus, werd meteen van wal gestoken. Beginnen deden we met een uiteenzetting van Dag Moors, directeur Training en Opleiding bij Educam. Hij had het over de veranderende spelregels binnen de autosector. Door enkele grote evoluties wordt de manier waarop garage- en koetswerkbedrijven werken, grondig dooreengeschud. Moors sprak over elektrische wagens, autonome voertuigen en ‘connected cars’. Ook de verschuiving van auto als bezit naar auto als dienst kwam aan bod. Al deze ontwikkelen zorgen voor andere verdienmodellen, nieuwe diensten en nieuwe producten. Als vakbond is het van belang om deze ontwikkelingen van dichtbij op te volgen. Enkel zo kunnen we er mede voor zorgen dat voldoende geïnvesteerd wordt in werknemers, zowel wat opleiding als werkbaar werk betreft.     

Vervolgens was het de beurt aan onze eigenste studiedienst. Na een interessante schets van de voornaamste resultaten van de sectorale onderhandelingen 2017-2018, volgde een toelichting over de nieuwe cao’s vorming en opleiding en werkbaar werk/instroom. Alle aspecten van deze overeenkomsten werden in detail ontleed. Hoe krijg ik zicht op het opleidingsbeleid in mijn onderneming? Wanneer moet het opleidingsplan besproken worden? Op welke manier kan ik syndicaal aan de slag om de werkbaarheid op mijn bedrijf te verhogen? Onze delegees waren – zoals gewoonlijk – één en al aandacht.

Ook onze vormingsdienst presenteerde haar zelfontwikkelde burn-out-tool. Wat is burn-out precies? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen? En vooral: hoe zorg je ervoor dat dit probleem wordt aangepakt? Dankzij de tips en tricks van de vormingsdienst, kregen onze afgevaardigden alvast voldoende instrumenten om er concreet mee aan de slag te gaan.

In zijn slotbeschouwing gaat ondervoorzitter en bezieler van dit initiatief Ortwin Magnus dieper in op de tweeledige bedoeling van deze dag: “Studiedagen zoals deze zijn zeer belangrijk. De technologische ontwikkelingen in de autosector zijn van die aard dat er kort op de bal gespeeld moet worden. We willen onze delegees goed en duidelijk informeren. Bovendien grijpen we die momenten ook aan om aandachtig naar hen te luisteren. Op die manier weten wij nog beter wat van ons verwacht wordt, en staan wij sterker tijdens sectorale onderhandelingen.”