Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De economische crisis ligt al een tijdje achter ons. Vandaag is de conjunctuur gunstig, maar dat is nog geen reden tot euforie. De handelsconflicten met het Amerika van Trump, de dure olie en enkele politieke onzekerheden dempen de vreugde. Niettemin zit de tewerkstelling in stijgende lijn en laat de krapte op de arbeidsmarkt zich duidelijk voelen. Vooral technici, informatici en ingenieurs zijn zeer gegeerd. Die krapte dwingt bedrijven om bijzonder creatief uit de hoek te komen in de zoektocht naar geschikt personeel.

Ook in onze metaalbedrijven is de ‘war for talent’ losgebarsten. In het West-Vlaamse Sadef bijvoorbeeld, worden kandidaat-werknemers opgepikt door een privéchauffeur en krijgen ze een luxe-ontbijt aangeboden. Op Umicore vinden ze dan weer geen geschikt technisch personeel. Dat zorgt voor een hoge werkdruk. In die mate zelfs dat het onlangs tot een spontane staking kwam op de site in Hoboken.

Inzetten op vorming en levenslang leren. Dat weet ook provinciaal secretaris Rohnny Champagne van ABVV-Metaal Limburg. Enkel zo vinden metaalbedrijven de techniekers die ze nodig hebben en vergroten mindergeschoolde arbeiders hun kansen op een job.

Lees hier de getuigenissen van hoofddelegees Daniël De Vooght (Umicore) en Peter Hessens (Sadef), maar ook de visie van de voorzitter van ABVV-Metaal Rohnny Champagne op opleiding en levenslang leren.