Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Als metallo is het lastig om een reden te bedenken waarom je niét zou deelnemen aan de interprofessionele betoging van 16 mei. Bacquelaine en de zijnen verzieken en manipuleren het pensioendebat dermate, dat het hoog tijd is om onze stem te laten weergalmen in de Brusselse straten.

Alle hoop op SWT of brugpensioen is stilaan vervlogen. Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden verstrengen zodanig dat het SWT verworden is tot een exclusiviteit. LINK PAGINA Er is een zwaar gebrek aan respect voor de zware beroepen. En zelfs als je een erkend zwaar beroep beoefent mag je een pensioen voor je 60e vergeten. Ah ja, het lagere pensioen moet je er dan wel bijnemen. De werkgeversorganisaties en regering reduceren zware beroepen tot een budgettaire kwestie en een geval van acute en vroegtijdige verkiezingskoorts. LINK RESPECT Speelde deze regering vogelpik? 2020 is het jaartal waarmee rekening wordt gehouden voor je zware arbeid. Voor 2020 zwaar werk gepresteerd? Jammer maar helaas telt dit maar mee voor maximaal 5 jaar. Geen enkele regeringspartij vermeldde in zijn verkiezingsprogramma het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. En toch ... Kiezersbedrog van de bovenste plank. Het pensioendebat wordt afgeschilderd tot een generatieconflict. Iets over onbetaalbare pensioenen en zich blauw betalende jongeren.

Ons geduld raakt op. Welke alternatief is er nog voor onze mensen? Reken maar dat wij als 1 blok zullen opstappen komende woensdag. We laten ons niet tegen elkaar opzetten en eisen #respectvoorzwaarwerk.