Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

HEV (wat verwijst naar Hybrid & Electric Vehicles) zijn niet risicoloos. Op vraag van de sociale partners; TRAXIO, Febelcar, ACV-CSC Metea, ABVV-Metaal en MWB – FGTB, schreef EDUCAM een nieuwe versie van de sectorale norm uit voor het veilig omgaan met en werken aan HEV voor werknemers uit het garagebedrijf, de carrosserie en de metaalhandel. Met een volledig aanbod aan opleidingen en certificaten op drie niveaus wordt de veiligheid gegarandeerd.

De laatste jaren hebben steeds meer HEV hun weg naar het brede publiek gevonden. Het verschijnen van HEV op onze wegen en bijgevolg ook in onze werkplaatsen roept vragen op rond veilig omgaan en werken aan HEV. Deze zijn immers uitgerust met onder meer een elektromotor en hoge volt batterijen, die bij onveilig handelen schade en verwondingen bij de betrokken technici kunnen aanrichten.

De sociale partners, bezorgd om de veiligheid van de werknemers, zijn zich eveneens bewust van de verantwoordelijkheden die werkgevers dragen op gebied van risicobeheer en veiligheid in de bedrijven. “Om de werkgevers bij te staan werd EDUCAM opgedragen een norm uit te werken voor het veilig omgaan met HEV”, legt Luc De Moor, Group Managing Director van EDUCAM, uit. “Deze aanpak is opgenomen in de cao, een duidelijk teken dat het hier een gemeend en gezamenlijk engagement betreft. De norm bestaat uit twee delen. Het eerste deel legt de klemtoon op de mogelijke risico's die men bij het werken aan HEV loopt en geeft aan welke beschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden”, aldus De Moor. “Het tweede luik focust op de verschillende voertuigcategorieën en de toestand waarin ze zich kunnen bevinden (ongeval, brand, waterschade en dergelijke...). Vervolgens worden daar ook werkprocedures en competenties aan gekoppeld om het werk op een veilige manier uit te voeren.”

Binnen de groep mensen die aan HEV werken, onderscheiden we drie competentieniveaus. Elk niveau beantwoordt aan specifieke opleidingen en een overeenstemmend certificaat. Voortaan zal iedereen die aan deze voertuigen werkt, afhankelijk van de uit voeren taak, verplicht over een van de 3 sectorale certificaten moeten beschikken. De geldigheidsduur hiervan bedraagt zes jaar.