Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op de website van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen, lezen wij dat de regering het eens is over een wet “met betrekking tot het in aanmerking nemen van de zwaarte van sommige functies voor de bepaling van de pensioenrechten bij de openbare diensten”.

Kort door de bocht samengevat: als je tijdens je loopbaan zware of ongezonde arbeid hebt verricht, dan mag je vroeger met pensioen. Deze regering wil eerst alles regelen voor de openbare diensten en vervolgens de regeling na een snuifje overleg, kopiëren naar de privésector.

Wat lees je NIET op de webpagina van onze minister?

  • Er was eerder al een akkoord onder de sociale partners over de 4 kapstokken waaraan belastend werk zou worden opgehangen, met name fysieke belasting, arbeidsorganisatie, verhoogd veiligheidsrisico en emotionele belasting. Tegen het resultaat van het overleg in, ziet deze minister enkel de eerste drie zitten, de emotionele belasting beschouwt hij enkel als een verzwarende factor.
  • Die zware arbeid moet je minstens gedurende 5 jaar hebben volgehouden, maar als het van de N-VA afhangt moet dat minstens 10 jaar zijn alvorens er een effect is op jouw ‘vervroeging’.
  • Zelfs al heb je je hele leven lang gezwoegd in een zware functie, voor je 60e verjaardag kun je nooit met pensioen. Het SWT zwaar beroep op 59 jaar loopt eind dit jaar af en daarmee worden meteen alle wegen om nog voor je 60e te vertrekken door deze regering afgesloten.
  • Als je dan wat vroeger kan vertrekken, betekent dit nog niet dat je een hoger pensioen zal ontvangen, integendeel, afhankelijk van je inkomen verlies je met je vervroegd pensioen tussen de 50 en de 250 euro.

    Het venijn zit hem in dit zinnetje: “Zo wordt er voorzien dat indien hij beslist zijn beroepsloopbaan verder te zetten, het voordeel zware functies zal worden omgezet in een bonus ‘zware functie’ die zal worden toegevoegd aan het pensioenbedrag”. Met andere woorden, als je krom gewerkt bent en je wil wat vroeger weg zonder pensioenverlies, dan werk je best nog wat langer. Hoe krom kan een redenering zijn?
  • “Tijd voor de syndicale onderhandeling” staat er wat verder in het artikel, Hoezo?! De minister bedoelt hier het ‘interprofessioneel overleg’ dat de regeling van de openbare diensten in de praktijk moet brengen voor de privésector. Hij weet maar al te goed dat de werkgevers in dit dossier absoluut niet mee willen, misschien noemt hij het daarom syndicale onderhandeling. Het enige beroep waarvan we nu al zeker weten dat als ‘niet belastend’ wordt weerhouden is dat van ‘werkgever’. Zij zitten zich op hun wolk te laven aan de taxshift en aan een verlaagde vennootschapsbelasting,... een volwaardig pensioen voor de werknemers kan hun gestolen worden.
  • De datum vanaf wanneer men voor je pensioen gaat rekening houden met je belastende arbeidsomstandigheden is 2020. Al het lastig werk dat je voor die datum gepresteerd hebt, komt maar in aanmerking voor een maximum van 5 jaar. Een arbeider die voor 2020 gedurende 20 jaar volcontinu gewerkt heeft, zal aldus maximaal 9 maanden vroeger met pensioen kunnen gaan.