Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

1 mei is onze dag, strijddag, feestdag. 1 mei is onze dag. Dag van de arbeid.

Onze industrie heeft de afgelopen jaren zware klappen gehad. Soms leken alle doemberichten over de maakindustrie alsnog waarheid te worden. Het heeft geen zin om het licht van de zon te ontkennen. De industriële tewerkstelling is de voorbije decennia sterk verminderd. Toch blijven we overtuigd van de noodzaak van maakindustrie voor de welvaart van Vlaanderen én van de mogelijkheid ervan.

In de actualiteit lees je meer over drie recente positieve berichten:

- Volvo Car krijgt een tweede model toegewezen (de opvolger van de V40) en werkzekerheid voor behoorlijk wat jaren;
- ArcelorMittal doet 80 miljoen euro aan duurzame investeringen om fabriek milieuvriendelijker te maken;
- VDL bus Roeselare sleept een megadeal in de wacht en mag honderd elektrische bussen leveren aan de Nederlandse vervoerder Connexxion (de grootste order voor elektrische bussen met snellaadtechnologie tot nu toe). Extra pijnlijk dat TEC Wallonië in januari Poolse en Zweedse bussen verkoos.

Zelfs in tijden van ‘hoge’ loonkosten heeft onze industrie dus opportuniteiten. Ook wij willen een competitieve industrie (de beste garantie op langdurige tewerkstelling). Maar stop met grafieken over hoe duur onze arbeiders wel niet zijn en ga voor een industrieel beleid dat alle kosten, alle kansen en alle troeven in kaart brengt en uitspeelt. Zeker nu de vierde industriële revolutie op kruissnelheid komt: een revolutie op basis van digitale technologieën, circulaire economie en hernieuwbare energiebronnen. Zoals elke industriële revolutie is ook deze er één van kansen (inzake competitiviteit, nieuwe tewerkstelling, jobs die terugkomen, arbeidsomstandigheden), maar ook bedreigingen (jobs die verdwijnen, arbeidsomstandigheden).

Maar ook die transformatie kunnen we aan met onze industrie. We hebben een voorbeeld vlak bij de deur. Umicore was ooit een koloniaal mijnbouwbedrijf en is nu voorloper op het gebied van recycling en broeikasgasbeperking. Umicore delft geen grondstoffen meer, maar houdt zich bezig met het inkopen, recyclen en ‘klaarmaken’ van grondstoffen in vormen die nodig zijn voor duurzame technologie als katalysators, zonnepanelen en batterijen en haalt nu 62 procent van zijn inkomsten uit schone mobiliteit en recyclage.

Werk is belangrijk voor het welbevinden van mensen, dat weten we. We weten ook dat werkonzekerheid dé belangrijkst oorzaak is van stress. En dat in de metaalsector bijna de helft van de werknemers geen werkbaar werk heeft (Vlaamse werkbaarheidsmonitor). Voor 27 procent komt dat door stress op het werk. Werk moet dus ook werkbaar blijven. Vandaar dat ABVV-Metaal een tool ontwikkeld heeft voor onze delegees rond stress en burn-out. De bedoeling van deze tool is om te checken hoe het op hun bedrijf gesteld is en zo stress en burn-out op de agenda van de overlegorganen te zetten, maar ook om werknemers beter te beschermen. Check hier onze tool.

Want 1 mei is onze dag, strijddag, feestdag, dag van de arbeid, dag van werkbare arbeid.

Herwig Jorissen
Voorzitter