Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Verdeling welvaartsenveloppe bevestigd

In het kader van het IPA bereikte de Groep van 10 overeenstemming over de welvaartsvastheid van de uitkeringen.

Hoewel de welvaartsenveloppe door de regering voor de komende twee jaar met 40 % is verminderd tot 169,9 miljoen euro in 2017 en 506,8 miljoen euro in 2018, slaagden de sociale partners erin een akkoord te bereiken om vooral de minima die het verst onder de armoedegrens liggen, te verhogen.

De wet betreffende het generatiepact bepaalt dat het akkoord van de Groep van 10 vervolgens wordt geformaliseerd via een advies van de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen.

Op 21 maart werd dit gemeenschappelijk advies uitgebracht. De Raden en het Algemeen Beheerscomité bevestigen het IPA en dringen er bij de regering op aan om alle maatregelen snel en correct uit te voeren. Net zoals voor tijdskrediet, talmt de regering ook hier om het IPA uit te voeren.

Loonplafond voor betaald educatief verlof geïndexeerd

Werknemers die betaald educatief verlof opnemen, behouden hun recht op loon. Dat loon wordt wel begrensd tot een bepaald loonplafond. Vorig schooljaar werd het loonplafond niet geïndexeerd. Dit schooljaar gebeurde dat wel.

Het nieuwe loonplafond bedraagt 2815 euro.

Het KB treedt retroactief in werking vanaf 1 september 2016. Voor het verlof dat reeds werd betaald, moet de werkgever dus het verschil bijpassen.