Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Nieuwe regels tijdskrediet uitgesteld

In februari wezen we er al op dat op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad de cao nr. 103ter werd gesloten. De cao die belangrijke wijzigingen bevat met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van tijdskrediet, trad in werking op 1 april 2017.

Het KB dat de uitkeringen regelt, is echter nog niet gewijzigd, omdat de wijziging ervan door sommige regeringspartijen wordt gekoppeld aan andere besparingen. Het KB zal vermoedelijk pas ingaan op 1 juni. De toekenning van uitkeringen wordt daardoor met twee maanden uitgesteld.

Ook de twee adviezen die tegelijk met de cao werden aangenomen, vereisen een aanpassing van het KB. Gevolg is dat momenteel geen gebruik kan worden gemaakt van het 1/10-ouderschapsverlof en dat wettelijk samenwonenden geen tijdskrediet voor medische zorg voor de ouders of kinderen van de partner kunnen opnemen.

Toch gaat de cao zelf wel in op 1 april, zodat vanaf die datum de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief een feit is. De werknemer kan vanaf 1 april ook tijdskrediet met zorgmotief voor 51 maanden aanvragen, maar voorlopig slechts met uitkeringen gedurende 48 maanden.

Ook cao’s SWT en landingsbanen verlengd

Op 21 maart sloot de Nationale Arbeidsraad ook de cao’s die de SWT-regelingen verlengen.

De leeftijdsvereiste voor SWT wordt bepaald op 58 jaar voor de volgende regelingen:

1) SWT zwaar beroep met 33 jaar loopbaan;
2) SWT zwaar beroep met 35 jaar loopbaan;
3) SWT zeer lange loopbaan;
4) SWT medische problemen.

Voor de eerste drie regelingen stijgt de leeftijdsvereiste in 2018 naar 59 jaar. Voor het SWT medische redenen blijft de leeftijd hetzelfde. Voor SWT zwaar beroep met 33 en 35 jaar loopbaan en SWT zeer lange loopbaan is bovendien het bestaan van een cao op sectorvlak vereist.

Daarnaast behoudt de cao ook de SWT-regeling op 56 jaar voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering. Voor de toepassing hiervan moet op ondernemingsniveau een cao worden gesloten.

Ten slotte werd ook de uitzonderingsregeling voor het tijdskrediet eindeloopbaan, de zogenaamde landingsbanen, verlengd. Voor 2015-16 legde een NAR-cao de leeftijdsvereiste vast op 55 jaar voor werknemers met lange loopbanen, in zware beroepen of tewerkgesteld in ondernemingen in moeilijkheden. Voor 2017-18 wordt deze leeftijd behouden. Behalve voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering waar een ondernemings-cao kan worden gesloten, is ook hier een cao op sectorvlak nodig.

De sectorale cao’s werden tot 30 juni verlengd voor de werknemers die onder paritair comité 111 vallen. Voor de andere sectoren maakt dit deel uit van de eisenbundels, waarover momenteel wordt onderhandeld.