Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 2 februari 2017 mocht Daikin Europe de prijs voor Factory of the Future in ontvangst nemen. Het bedrijf mag het prestigieuze label bovendien drie jaar dragen. Deze award gaat naar Daikin Europe omdat het een innovatief bedrijf is dat investeert in digitalisatie, energie en milieu en omdat de mens er centraal staat voor betrokkenheid en creativiteit.

Daikin Oostende

Het regionale hoofdkwartier van de Japanse multinational voor Europa, Midden-Oosten en Afrika groeide van assemblage- en distributiecentrum uit tot internationaal hoofdkwartier voor ontwikkeling, productie en sales en tot de meest geavanceerde fabriek voor airco, warmtepompen en koelinstallaties in Europa. De vestiging in Oostende werd binnen de Daikin-familie het wereldwijde innovatiecentrum voor de ontwikkeling van verwarmingsproducten. Vijf jaar geleden vatte het zijn 'Factory Reform Plan' aan, ondersteund door 55 miljoen aan investeringen in productie en automatisering en in digitalisering.

Robotisering en betrokkenheid

Vijf jaar geleden stonden er twee robots op de werkvloer, vandaag zijn het er acht, waaronder een viertal collaboratieve robots. Slechts het begin, want de komende jaren volgen er nog tien à twintig robots. De robots staan onder meer in voor het laden en ontladen van de persen. Dit automatiseringsproject wist de productiviteit aan de persen met 30 procent te verhogen. De tewerkstelling heeft hier dusver evenwel nog geen gevolgen van ondervonden.

“De werkgever is enorm trots op deze erkenning en is ervan overtuigd dat dit de naam van het bedrijf en onze productgroepen ten goede zal komen. Vanuit syndicaal oogpunt staan we soms sceptisch tegenover digitalisering en robotisering, omdat we meestal vrezen dat dit ten koste is van werknemers. Vandaag merken we echter wel dat er nog geen jobs in gevaar zijn gekomen door de opstart van robots in afdelingen. Oké, de fysieke job in de afdeling is misschien verdwenen, maar de werknemer krijgt een andere taakinvulling”, aldus Joachim Droogenbroot, hoofddelegee ABVV-Metaal bij Daikin.

Sociale innovatie: zelfsturende teams

De werknemers worden aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid op te nemen: werkpost optimaliseren, aanwezigheid regelen, eigen initiatieven om de veiligheid, productiviteit en kwaliteit te verbeteren ... De Award refereert dan ook aan de humane relaties waarin Daikin Europe vandaag uitpakt met innovatieve arbeidsomstandigheden (zelfsturende teams).

Als vakbond is het natuurlijk belangrijk om kritisch te blijven: “Over het idee of zelfsturende teams het ideaal werkmodel is in onze vestiging zitten we zeker met een verschillend standpunt ten opzichte van de werkgeverszijde. Momenteel hebben we een proefproject lopen in één afdeling om negatieve en positieve ervaringen te ondervinden”, aldus Joachim Droogenbroot.

“Er wordt er gestart met een groep van vijf tot zes werknemers die zelf zullen kunnen bespreken hoe de afdeling het best tot haar recht zal komen. Daarin zullen ze samen kunnen bepalen wie waarvoor zal instaan zonder daarin een hiërarchie te bepalen. Want in een zelfsturend team is iedereen gelijk. Daarin kunnen ze met elkaar afspreken als er iemand verlof wil nemen, kunnen ze elkaar coachen in goede en slechte dagen zonder dat er daarvoor een leidinggevende aan te pas hoeft te komen en er tal van regels moeten worden gerespecteerd,” legt Caroline Segers uit. Zij is een van onze delegees bij Daikin Europe.

“Hoe de toekomst er uitziet nu nog zeer vaag, mede door een personeelsbevraging die werd afgenomen door onze fractie”, gaat Joachim verder. “We hebben de enquête opgesteld in de stijl van het tv-programma ‘Wat Als?’. De vragen waren wel allemaal subjectief en zonder beloftes naar de werknemers toe. We hebben vragen gesteld over werkregimes, vaste ploeg, andere uurroosters, mobiliteit, opleiding, langer werken”, aldus Caroline.

Belang van milieu

Naar energie en milieu is Daikin Europe altijd al een voorloper geweest in hernieuwbare energiebronnen. Ook de ABVV-fractie is tevreden met deze evolutie: “Het gebruik hiervan kunnen we enkel maar toejuichen.” Het personeel kreeg een opleiding rond ecologie, er is overgeschakeld naar groene stroom, er wordt zelf stroom geproduceerd, het gebruik van regenwater is toegenomen en het gewone watergebruik is gedaald.

2017 wordt misschien het jaar van de Awards, aangezien Daikin Europe ook nog genomineerd is voor de ‘Foreign Investment Trophy 2017’. Het is alleszins duidelijk dat het bedrijf er baat bij heeft de werknemers zo veel mogelijk te betrekken, want hun input is van onschatbare waarde.