Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In verscheidene metaalsectoren zijn op 1 februari de lonen, werkgeverstussenkosten in vervoerskosten en andere vergoedingen gestegen. Zie hieronder de links naar de bijhorende tabellen of raadpleeg de Op Zak van je sector.

Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer bij verplaatsing met de trein: geldt voor alle sectoren

Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer bij verplaatsing met een privévervoermiddel

Sector metaal- en machinebouw

Sector monteerders

Sector elektriciens

Sector garages, edele metalen en metaalhandel

Sector koetswerk

Sector van de metaalrecuperatie

Minimumuurlonen

Sector garages

Sector koetswerk

Sector edele metalen

Sector metaalhandelSector metaalhandel

Mobiliteitsvergoedingen: in de sector van de elektriciens

Stand-by-vergoedingen: in de sector van de garages en metaalhandel

Mis je anciënniteitstoeslag niet!

In de sector elektriciens worden de minimumlonen elk jaar op 1 januari aangepast. De aanpassing gebeurt op basis van de index. De nieuwe minimumlonen van toepassing vanaf 1 januari werden gepubliceerd in onze vorige nieuwsbrief en in de Op Zak.

Niet alle werknemers weten echter dat ze als elektriciens ook recht hebben op een anciënniteitstoeslag. Toch zal dat vaak het geval zijn. De anciënniteitstoeslag wordt immers toegekend aan alle arbeiders met minstens een jaar anciënniteit die betaald worden aan het minimumloon van toepassing op hun beroepscategorie. Voor arbeiders met een jaar anciënniteit verhoogt het baremieke minimumuurloon met minimum 1 %. Voor elk jaar bijkomende anciënniteit verworven binnen dezelfde kwalificatie en in dezelfde onderneming komt daar telkens 0,5 % bovenop, tot een maximum van 13,5 %.

Wil je nakijken of je de anciënniteitstoeslag correct ontvangt? ABVV-Metaal berekent ook de minimumlonen met anciënniteitstoeslag. Je vindt de meest recente tabellen hier terug en uiteraard ook in de Op Zak.