Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Voor hetderde jaar op rij organiseert Curieus, een progressieve culturele inspiratiefabriek, haar Festival van de Gelijkheid. Op 1, 2 en 3 december 2016 strijkt het Festival neer in Gent voor de vierde editie. Het festival loopt e rprat op dat iedereen er welkom is en er geen hokjes bestaan. Het is een divers Festival, dat gelijkheid op alle manieren in de kijker zet: debat, literatuur, expo, interview, muziek, performance, theater, documentaire, urban art, boekenruil, poetry slam ... en een vurig feest. Drie dagen en nachten lang wordt er gestreefd naar gelijkheid, vrijheid en verbondenheid. Dit jaar niet alleen in Vooruit, maar ook in het Backstay Hostel, Sphinx Cinema, het Geuzenhuis, Triodos Bank en de Zebrastraat.

Opgelet! Schrijf je op voorhand in voor de debatten, documentaires en festivalbabbels. Bij elk programmablokje vind je een inschrijfknop. De plaatsen zijn beperkt. 

Debat over sociale dumping in Europa met Frank Moreels

De Europese eenmaking betekent open grenzen, een vrij verkeer van goederen en diensten. Klinkt mooi. Maar in werkelijkheid zorgt Europa niet voor sociale en fiscale harmonisering. Want Oost-Europese bedrijven met goedkope werkkrachten floreren, maar ten koste van wie of wat? West-Europese ondernemers? Duurdere werknemers in de ‘oude’ Europese industrielanden die verdrukt worden? En Oost-Europese werknemers die aan slechte arbeidsvoorwaarden en minimale bescherming aan de slag gaan?

“Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats”, het klinkt volstrekt logisch en ethisch. Maar de misbruiken en sociale drama’s die met deze geglobaliseerde utopie gepaard gaan, zijn amper bij te houden. Faillissementen en massaal jobverlies zijn het gevolg van gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, luttele controles, omvangrijke juridische onduidelijkheid en nalatige opvolging.

Als vakbonden bundelen we krachten om het schrijnende fenomeen van sociale dumping, voornamelijk in de transportsector en de bouw, tegen te gaan.

Het Festival van de Gelijkheid (Gent) werkt op donderdag 1 december samen met BTB-ABVV en opent de discussie: Wordt het sociale Europa gedumpt? Of is Europa überhaupt nooit sociaal geweest? Voor het ABVV neemt Frank Moreels, voorzitter BTB, deel aan het debat.

Voor meer info, surf naar de website of Facebook-pagina.